Zittingsdata

De volgende zittingsdata zijn vastgesteld:

27 augustus 2020

24 september 2020

29 oktober 2020

26 november 2020

De zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22 te 2514 EN Den Haag. Voor informatie kunt u contact opnemen met de griffie, telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 13:00 uur.