Zittingsdata

Voor de komende periode zijn de volgende zittingsdata vastgesteld:

31 oktober 2019

28 november 2019

19 december 2019

De zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22 te 2514 EN Den Haag. Voor informatie kunt u contact opnemen met de griffie, telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 13:00 uur.